Kasagutan Sa Mga Katanungan Tungkol Sa Equal Money System

Mga Kasagutan sa Katanungan – Sistema Ng Parehong

Pera Para Sa Bawa’t Isa – Unang

KabanataMP3

Mga-kasagutan-sa-katanungan-sistema-ng-parehong-pera-para-sa-bawa-t-isa-unang-kabanata

Paano tayo lilikha ng isang marangal na buhay para sa lahat tao – kung saan ang lahat ng tao ay may access sa pagkain, tubig, bahay, edukasyon at iba pa?

Narito ang mga sagot sa mga katanungan tungkol sa Equal Money System. Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin ang mga pangunahing prinsipyo ng Equal Money System.

Bigyan natin ang bawat isa ng katumbas na pera at pantay-pantay na access sa lahat ng ani sa lupa – at suporta sa buhay – kung saan ang halaga ng lahat ng tao ay katumbas ng buhay.

 1. Ang Basic Income Grant
 2. Magkakaruon ba ng mga Bangko sa Equal Money System?
 3. Pagpapamana ng Kayamanan sa Aking mga Anak
 4. Ang Pagsusugal, Pagtaya at Paglalarong Pampalakasan
 5. Paano Ipamimigay ang Lupa at Kung Sino Ang Kukuha Ng Kaninong Bahay?
 6. Paano mo Hihikayatin ang mga Tao sa Malayang Lipunan sa Equal Money System?
 7. Sino Ang Mamumuhunan sa Basic Income Grant?
 8. Paano mo Hihikayating Maniwala ang Lahat sa Equal Money System?
 9. Hindi ba Komunismo lang ang Equal Money?
 10. Ang Pamumuno at ang Equal Money System
 11. Ano ang Mangyayari sa mga Pribadong Korporasyon at sa mga Businesses ng mga Tao?
 12. Bakit Hindi Natin Gamitin Ang Media sa Pagpapaalam sa Lahat ng Tungkol sa Mensahe ng Equal Money?
 13. Ang Equal Money Ba ay Aktual na Pisikal na Pera na Iiimprenta?
 14. Makakabili ba ako ng Sarili kong Bahay Sa Equal Money System?
 15. Hindi ba aabusuhin ng mga Tao ang Equal Money System?
 16. Sino ang Magpapatupad ng Equal Money System?
 17. Hindo Ba Ako Mawawalan ng Karapatang Pumili sa Equal Money System?
 18. Paano Ipapatupad ang Equal Money System?
 19. Paano Babayaran ng Equal Money System ang mga Resources, Enerhiya at Produkto?
 20. Magkakaruon ba tayo ng Micro-Chip Implants sa Equal Money System?
 21. Bakit ang Equal Money ay hindi Marahas na Rebolusyon?
 22. Paano Yayariin at Gagawin ang Pagkain sa Equal Money System?
 23. Ang mga Sasakyan sa Equal Money System – Sino Ang Gagawa ng mga Sasakyan at Sino Ang Magkakaruon Nito?
 24. Mabibili ko pa ba ang mga Bagay na Gusto kong Bilihin?
 25. Paano tayo Makakasiguro na ang mga Produkto ay Ginawa para Tumagal?

This product is delivered electronically. There’s no shipping involved. Easily download it immediately after your payment is complete.

Price: 9.99 €
CLICK TO BUY:

http://eqafe.com/p/mga-kasagutan-sa-katanungan-sistema-ng-parehong-pera-para-sa-bawa-t-isa-unang-kabanata

===


MONEY, VALUE = LIFE

PRODUCTS , VALUE = LIFE:

THE VIRUS FREE MIND

http://eqafe.com/i/jroca-virus-free-mind

===
RELATIONSHIPS and AGREEMENTS
http://eqafe.com/p/alice-bailey-agreement-and-relationship
===
WOMEN MASTURBATE WITH COMMONSENSE
http://eqafe.com/p/sunette-spies-women-masturbate-with-common-sense
===
SYSTEM REMOVAL 101 THE ANCHORING SYSTEM
http://eqafe.com/p/system-removel-101-the-anchoring-system
===
SEX AND SUCCESS
http://eqafe.com/p/sex-and-success-sunette-spies

===
THE AH! AH! AHH! CONSEQUENTIAL SATISFACTION QUENCH
<iframe frameborder=”0″ height=”165″ src=”http://store.desteni.org/embed/jroca-sunette-spies-the-ah-ah-ahhhhh-consequential-satisfaction-quench”

http://eqafe.com/p/sunette-spies-the-ah-ah-ahhhhh-consequential-satisfaction-quench

===

FREE Andrea Rossouw: WHAT HAS HIV AIDS SHOWN US ABOUT OURSELVES?

http://eqafe.com/p/andrea-rossouw-what-has-hiv-aids-shown-us-about-ourselves

===

WHY EQUAL MONEY?
http://eqafe.com/p/bernard-poolman-why-equal-money
===

FUTURE of MONEY

http://eqafe.com/p/equal-money-future-of-money-volume-1

WHAT THE FAQ IS EQUAL MONEY?

http://eqafe.com/i/jroca-what-the-faq-is-equal-money-system-volume-1

Tagalog: Kasagutan Sa Katanungan : Equal Money System:

http://eqafe.com/i/jroca-mga-kasagutan-sa-katanungan-sistema-ng-parehong-pera-para-sa-bawa-t-isa-unang-kabanata

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s